Perkenalan Struktur Personalia Organisasi Madrasah

Annuqayah– Sabtu, 22 Juli 2023 MA 1 Annuqayah Putri telah melaksanakan rapat Pimpinan bersama wali kelas, Pembina Himpunan Siswa Peminatan (HSP), Kepala Perpustakaan dan Laboratorium peminatan Matematika dan Ilmu Alam (MIA), BK & PK, Pembina DPS, OSIS, dan UKS yang bertempat di Aula lantai 3 MAPi.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh K. Halimi Ishomuddin, S. H. I. selaku Ketua Komite Madrasah Aliyah 1 Annuqayah Putri, Kepala Tata Usaha, serta perwakilan dari guru mata pelajaran sebanyak tiga orang. Pukul 11.00 WIB dimulainya rapat yang dibuka dengan pembacaan Al-Fatihah bersama yang dipimpin oleh Drs. H. Moh. Hasib Rahman M. Pd. Beberapa hal yang disampaikan dalam rapat tersebut yaitu mengenai perkenalan struktur personalia organisasi madrasah yang mengalami beberapa perubahan pada tahun pelajaran 2023-2024 M. seperti nama Ketua jurusan yang diganti dengan pembina HSP (Peminatan IIS dibina oleh ibu Rojahatin, MIA oleh bapak Firdaus Firlaili, IIK oleh bapak Jamali Salim, IBB oleh Zaivina Iflah Illiyin, Kepala Perpustakaan diganti kepada ibu Imroatul Hasanah, Kepala laboratorium MIA ibu Siti Ramlah, Bimbingan Konseling (BK) ibu Muhsinah, Sutima, Adit, Kepala PK ibu Siti Imamiyah, Pembina DPS-OSIS diganti kepada ibu Siti Rahmah, dan Pembina UKS ibu Hosnol Khatimah.

Ada beberapa kutipan dan pesan yang disampaiakan langsung oleh K. Halimi Ishomuddin, S. H. I. dalam rapat tersebut kepada seluruh peserta rapat“Ayo sama-sama mengabdi di Annuqayah, krn mengabdi adalah tingkatan tertinggi di dunia.” “ Ikhlas itu bukan dilihat dari pekerjaannya, tetapi dilihat dari hasilnya.”(F_R)

Add your thoughts

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *